ARBITERCZ.eu - seznam rozhodců

Vyberte si rozhodce, kterého chcete kontaktovat. Prosíme o jeho kontaktování e-mailem nebo klasickou poštou.

Rozhodování majetkových sporů rozhodci a výkon rozhodčích nálezů upravuje Zákon 216/1994 Sb.

Podrobnější informace obsahuje Řád rozhodčích řízení.

Přečtěte si také Doložku řádu rozhodčího řízení a Standardizovaná pravidla.

Podrobně se problematikou rozhodčího řízení zabývá, dokument Rozhodčí řízení v praxi.Stránka je optimalizovaná na rozlišení 1024*768